Grup ve Kurumsal Uygulamalar, en az 4 en fazla 25 kişi ile yapılan, grup sinerjisinden yararlanılan, uygulamaları ve bilgileri içeren çalışmalardır.

Seçilen konuya uygun (ilişkiler, bolluk, yetenekler, para, hastalıklar vb.) teknikler uygulanır ve konuyla ilgili iyileşme sağlanır. Grup aktivitelerinde konu belirlenirken dikkate alınan en önemli unsur; her bireyin kendi içindeki hazineyi keşfetmesidir.

  • Liderlik Eğitimi

    Herkes kendi gerçekliğini yaratır. Kader sanılanın aksine içine sıkışıp kaldığımız döngü gibi algılanmamalıdır; o, bizim bulmakla sorumlu olduğumuz bir yolumuzdur. Kim olduğumuza yaşadıklarımız ya da duyduklarımıza bağlı egomuz değil, bize başarabileceğimizi söyleyen hakiki iç sesimiz karar vermelidir. Kendine ve başkalarına liderlik etmek bu bakış açısı ile mümkündür.

  • Kuantum Düşünce Tekniği Kurumsal Eğitimi

    Mesleki geleceğini ve umutlarını bir an önce gerçekleştirme beklentisi içinde olanların, kendilerini başarıya götürecek yeni iş alışkanlıkları geliştirebilmeleri için zihin haritalarını yeniden yapılandırmaları gerekmektedir.

  • Kuantum Drama Uygulayıcılık Eğitimi

    Bir yaratım alanı olan Kuantum Dünyası ile tanışarak, bu zamana kadar farkında olarak ya da olmayarak, yaşamınızdaki olumlu ya da olumsuz olayları nasıl yarattığınızı, bilinçli farkındalıkla istediğiniz bir yaşama ne şekilde sahip olabileceğinizi ve insanlara bu yönde nasıl yardımcı olabileceğinizi öğrenmeye var mısınız ?