Okul çağındaki öğrencilere ve kendisini akademik anlamda yetiştirmek isteyen herkese açık çalışmalardır. Erken yaşta çocuklara kendi değerleri, yetenekleri, ilgi alanları üzerine kazandırılan farkındalıklar ilerisi için bırakılacak en önemli mirastır. Amacımız özgüveni yüksek, etik değerlere saygılı, geleceğini yetenekleri doğrultusunda şekillendiren ve buna bağlı olarak mutlu, başarılı hayatları olan çocuklar yetiştirmektir. Bireyin sınav kaygısını, telkin ve teknikler yardımı ile yok ederek başarıya olan bakış açısı değiştirilir. Kendisine olan güvenini tam olarak sağlayan bireyin, istekliliğine bağlı olarak başarı oranının yükseldiği gözlenmiştir.

  • Holi Kuantum (Bütüncül) Öğrenme Tekniği

    Holi Kuantum her öğrencinin yaradılıştan zeki, akıllı, yaratıcı, sistemli düşünebilen bir gücü olduğunu kabul eder. Öğrencilerin farklı disiplinlerdeki bilgileri neden-sonuç ilişkileri kurarak, kolayca algılamasını sağlar.

  • Hipnoz ve Hipnoterapi

    Hipnoz’da kişi trans halindeyken, bilinç devre dışında bırakılmadan, bilinçaltına yönelik telkinlere kapı açılır. Bilincimizle gerçekleştiremediğimiz ama istediğimiz dönüşümü yaşamamızda çok yardımcı bir tekniktir.