Holi Kuantum (Bütüncül) Öğrenme Tekniği

Holi Kuantum her öğrencinin yaradılıştan zeki, akıllı, yaratıcı, sistemli düşünebilen bir gücü olduğunu kabul eder. Öğrencilerin farklı disiplinlerdeki bilgileri neden-sonuç ilişkileri kurarak, kolayca algılamasını sağlar.

Öğrenmenin önündeki en büyük engel farklı kavramların arasındaki kopukluk ve gereksizlik duygusudur. İşe yaramayacağına inanılan bilgi öğrenilemez. Holi Kuantum Öğrenme Tekniği öğrencilere, öğrendikleri bilgi ile neden-sonuç ilişkisi kurmaları konusunda rehberlik eder. Evrenin bütüncül işleyişi, gezegenimizdeki yaşam, gelişmekte olan dünya nüfusu vb. gibi farklı konularda büyük resmin görülmesi için teknikler sunulur; birbirinden ayrı akademik disiplinler arasında akışkanlık sağlanır. Bu sayede hayata biçim ve anlam veren farklı oluşumlar bütünleşir ve öğrenme kolaylaşır.

Holi Kuantum her öğrencinin yaradılıştan zeki, akıllı, yaratıcı, sistemli düşünebilen bir gücü olduğunu kabul eder. Buna tekrar eden ya da dümdüz akan mekanik kurallara bağlı olarak, tamamen fiziksel kurallar çerçevesinde oluşup işleyen olayları kavramakta ciddi güçlük çeken ‘’riskli grup’’ olarak tanımlanan öğrenciler de dahildir. Öğrenme sürecindekilere, sınavlara hazırlanan kişilere, yaş alt ya da üst sınırı olmaksızın uygulanabilir.

Kişiler kendini tanıyan, kendine güvenen bireylere dönüşür. Çevre ile iletişim çok rahat sağlanır hale getirilir. Gereksiz beklentilerden, yanlış yönlendirmelerden arınan birey zaten kendini rahat hissedeceğinden hem yüksek algı hem de başarı ve mutluluk kendiliğinden gelir.

RENGARENK SEANSLARIMIZ

Holi Kuantum Öğrenme, öğrenci – ebeveyn ya da kendisini yetiştiren bireyin katılımı ile gerçekleşir. Her biri 1 saat süren toplam 10 seanslık bir uygulamadır. Yaklaşık 6 aylık bir zaman diliminde tamamlanır.