Kristal Çocuklar

Yeni Çağcılar 1998-2012 arasında büyük bir değişim yaşanacağını iddia ediyorlar. Bu değişimi başarıyla gerçekleştirenler kolektif şuur dönüşümünü yaşamış ve başarmış olarak müjdelenen Yeni Çağın öncüleri olacaklar; günlük yaşamımızın içinde kristal enerjiyi çocuk saflığında kullanan büyükler olduğu gibi bu dönem içinde bir başka gezegene gitmişiz etkisi uyandıran yüksek zekalı çocukların doğduğuna da tanık olacağız. Aslında şu anda da oluyoruz zaten. Bu yüksek zekalı çocuklar İndigo’ların ardından gelen Kristal Çocuklar. Kristal Çocukları nasıl tanıyacağız?

İlk bakacağımız yer onların gözleridir; iri, derin, anlam dolu ve her şeyi anlıyormuş gibi bakan gözlere sahipler. Mutluluk ve sevinç dağıtıyorlar; yargısızlar. Kristal Çocuklar büyükleri olan İndigo Çocuklardan epey farklıdırlar. İndigo’ların ruhları savaşçıdır, amaçları eski düşünceleri yani önceki eğitim, yönetim ve yasal sistemleri yenilemek ve değiştirmektir. Onlar başkaldırıyı severler. Kristal çocuklar ise daha yumuşak, bilgeliğe daha yakın ve şefkatlidirler. Dünyayı ve çevrelerini tanır ve keşfederken kendilerine güvenmekte, sevmekte ve eğlenmektedirler. Araştırmaktan ve keşfetmekten büyük zevk alırlar. Ayrıca çok neşelidirler, bulundukları ortama neşe ve sevinç katarlar…

Kristal Çocukların özellikleri:

-1995’li yıllardan sonra doğmaya başlamışlardır,
-Derin, anlamlı ve araştırmacı bakan gözleri vardır,
-Doğal yapılarında manyetik bir gücün çekim etkisi vardır,
-Çok sevecen,neşeli ve eğlencelidirler,
-Şefkatli, duyarlı ve iletişime açık çocuklardır,
-Müziği ve sanatı çok severler,
-Yaratıcılıkları yüksektir,
-Telepattırlar, düşündüğünüzü ve gerçek niyetinizi hissederler,
-Konuşmaya başlayınca geçmiş yaşam anılarını anlatmaya ve sizi haylice şaşırtmaya adaydırlar,
-Doğal beslenmeyi çok severleri,
-Her konuda denge ararlar, denge duyguları mükemmeldir,
-Zihinsel iletişim yetenekleri yüzünden geç konuşabilirler, yüksek algıların nedeniyle zaten pek çok şeyi
hissetmektedirler.
-Yüksek seslerden, gürültüden, kalabalık içinde bulunmaktan, çok sıcak veya soğuk ortamlardan, dağınıklık ve
düzensizlikten hiç hoşlanmazlar.
-Kristal Çocuklar yüksek enerjiye sahipler, uyurken bir şey kaçırmak istemediklerinden uykuyu pek sevmezler.
-Kristal Çocuklar, bizim zaman anlayışımızı değil, kendi iç zamanlarını kullandıkları için zaman anlayışımız birbirine pek uymayabilir.

Psişik Duyarlılık:

Psişik Yetenekleri ve Psişik Duyarlılıkları hayli yüksek olan ve Kristal çocuklar olarak tanımlanan bu çocuklar ilk yedi çakrası aktive olarak gelmiş çocuklardır. Ve bu çocuklar, bilgi çağının getirdiği avantajlarla, uyaranlarının daha fazla olması nedeniyle daha çabuk öğrenme ve hatırlama kapasitesine sahiptirler. Ama burada önemli bir noktanın altını çizmek gerekiyor: İçinde bulunduğumuz çağ nedeniyle de, bu çocuklar daha donanımlı geliyorlar. Kısaca, daha yüksek potansiyelde doğuyorlar ama bu potansiyeli yaşama geçirebilmeleri, bulundukları koşullara ve aile eğitimlerine bağlı. Farkındalık yolunda çok hızlı da yürüyebilirler veya bizim anlayışsızlığımız nedeniyle bir yerde takılı da kalabilirler.

Doğum Haritası:

İndigo ve Kristal Çocukları daha iyi anlamak için öncelikle onların doğum haritalarını çıkarttırmak faydalı olabilir çünkü sık sık metafizik konulardan; Tanrı’dan, meleklerden, dualardan, öte alemden söz edebilen bu küçük filozoflarla baş edebilmek için sizin de kalkanlarınız olmalı. Öyle değil mi! Çünkü onların psişik yetenekleri vardır; örneğin psikokinezi yapabilirler yani bazı küçük eşyaları düşünceleriyle hareket ettirebilirler. Anne veya babalarına onların ilk anne ve babaları olmadıklarını hatta daha ileri gidip daha önce başka yerde yaşadıklarını söyleyen Kristal Çocuklar da vardır. Elektronik araçları etkileyen Kristal Çocuklar da izlenmektedir. Onların telepatik yeteneklerine çok dikkat edilmelidir. Anne ve babalarına veya diğer yakınlarına bazen o etkileyici ve derin gözleriyle uzun uzun bakmalarıyla ünlüdürler. Eğer iyi gözlenirse birçok Kristal Çocuğun annesinin isteklerini sözel aktarım olmadan yaptıkları izlenebilir.

Bu yeteneklerin sergilenmesindeki amaç, insanlığın doğal yeteneklerinin büyüklere hatırlanması şeklinde yorumlansa bile bu küçük filozof-bilgelerle ya da büyüklerin deyimiyle çok bilmişlerle baş etmek için sizin öncelikle tercih edeceğiniz donanımlara bir an önce sahip olmaya çalışmanızda yarar vardır.Dikkat edilecek noktalar
Kristal Çocuklarla ilgili yazı yazan İnternet sitelerinde yayınlanan Danışman psikolog ve terapist Doreen Virtue önerilerine kısaca bir göz gezdirebiliriz. Dilerseniz İndigo veya Kristal Çocuk yazıp bu konuda daha aktif sitelere de danışabilir, yüreğinizin ve aklınızın sesini dinleyerek, çocuğunuzla ilgili yanılgıya düşmemek için tıp desteğini de asla göz ardı etmeden iletişim kurabilirsiniz.

* Onların görsel olduklarını unutmayın, sözel değil, görsel yöntemlerle eğitin,
* Hiçbir konuda zorlamayın, açıklamalarda bulunun,
* Onlara bağlanın yani sık sık beraber olun ve dokunun,
* Hayvanları örnek gösterin; “Bak köpek seni izliyor…” gibi,
* Kuralcı olmayın, dürüst olun ve onlara kendileri olma özgürlüğünü verin,
* Siz kendinize iyi bakın, temiz, bakımlı ve etkili olun,
* Onları asla küçümsemeyin, arkadaş gibi ilişki kurun,
* Sesinizi melodik biçimde yani tonlayarak kullanın,
* Meraklarını giderin, öğrenin ve öğretin,
* Dikkatinizi verin, onları ihmal etmeyin, yalan söylemeyin,
* Sabırlı, tutarlı ve gerçekçi olun, onlara süreklilik sağlayın,
* Siz ne düşünürseniz onlar öyle olacaklardır; onları negatif tanımlamalarla tanımlamayın, onlardan da bir şeyler öğrenebilirsiniz.
* Onların imgelerine yani canlandırmalarına veya hayallerine katılın,
* Onlara enerji yardımı yapın. Mümkünse meditasyon ve yoga öğretin,
* Onları tartışmasız sevin.
* Onlara kendi negatif, ayrımcı, bölücü, fanatik, tutucu, geleneksel ve zarar verici düşüncelerinizi aşılamayın.

Çünkü geçmişte ve şu anda hiçbir konuda haklı ve başarılı değilsiniz…
Kristal Titreşimi Taşıyan Büyükler,
Kristal Çocuklar konusunda yalnız onlardan söz etmek yeterli değildir. Bizler de bundan sonraki yıllarda Kristal Titreşimi taşıyan yetişkinler olarak yeni bir bakış açısı ile yaşama şansını elde ederken sessizce doğan Kristal Doğuşlara da tanık olmaya devam edeceğiz. Kristal Çocuklardan söz ederken, bu yetenekleri taşıyan Kristal Büyükleri unutmamalıyız. Kristal büyükler de bundan böyle saklandıkları yerden çıkacaklar ve öykülerini dünya ile paylaşmak isteyecekler. Ayrıca, son zamanlarda içinden geçmiş olduğunuz enerjideki değişimler nedeni ile, çoğumuz alışkın olmadığımız bu niteliklerden bazılarını geliştirmeye başladık bile. Bireysel Gelişime önem verenler her birimizin içindeki Kristal Çocuğun Uyanışını rahatlıkla gözlemliyorlar. Dün yaptıklarını bugün yapmadıklarını izleyip, şaşkınlıkla; “bu yanım değişmez sanırdım, ne de kolay değişmişim” demekteler. Bu yetişkinler ve çocuklar gelmeye devam ederken ve güçlerini kullanırken,bu tüm insanlıkta bu yetenekleri uyandıracaklar. Bu kolektif ve mucizevi bir uyanış hali.

Halk masallarımızdaki ünlü Keloğlan öykülerini bilmeyen yoktur. Bu tanımlar yapılmadan önce de Anadolu insanı kendi halk kahramanlarında ve halk masallarında o kendine has ruhsal ve özgün yanını yaşamayı ve yaşatmayı bildi. Kuantum fiziğinin ‘sende haklısın sen de’ küresel mantığıyla birebir örtüşen Nasreddin Hoca fıkralarımızdan başka Kristal Çocuk ya da büyük olmaya en güzel örnekleri Keloğlan masalları ve deyişleri veriyor…

-alıntı-

Write a comment:

2014 © Copyright - Mr.tosbaa